top of page

Asbestattest: Het Nieuwe Tijdperk in de Vlaamse Woningmarkt

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd. Deze verplichting is een cruciale stap in het Vlaamse asbestafbouwbeleid, een ambitieus initiatief van de Vlaamse Regering om tegen 2040 Vlaanderen volledig asbestveilig te maken. Maar wat houdt dit asbestattest precies in en waarom is het zo belangrijk?


Asbestattest

Waarom een Asbestattest?

Asbest, ooit geprezen om zijn veelzijdigheid en brandwerende eigenschappen, is nu bekend als een gevaarlijke stof die ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Bij blootstelling kan asbest leiden tot ernstige longaandoeningen, waaronder asbestose en mesothelioom, een agressieve vorm van kanker. Vanwege deze risico's is het verwijderen van asbest uit onze leefomgeving een dringende noodzaak geworden.


Het asbestattest speelt een cruciale rol in deze verwijderingsinspanningen door gebouweigenaren te informeren over de aanwezigheid van asbest in hun panden. Door deze inventarisatie kunnen eigenaren proactief stappen ondernemen om asbest veilig te beheren of te verwijderen, waardoor de gezondheidsrisico's voor bewoners en gebruikers worden verminderd.


Wat omvat het Asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een grondige asbestinventarisatie uitgevoerd door een gecertificeerde asbestdeskundige. Deze inventarisatie wordt vaak uitgevoerd op een niet-destructieve manier, waarbij de deskundige alleen de materialen onderzoekt die een risico vormen tijdens normaal gebruik van het gebouw. Het attest geeft gedetailleerde informatie over de aanwezigheid en de staat van asbesthoudende materialen in het pand, evenals advies over veilig beheer of verwijdering.


Belangrijk is dat het asbestattest niet alleen relevant is bij verkoop, maar ook bij verhuur. Eigenaren die over een asbestattest beschikken, zijn verplicht om een kopie ervan te verstrekken aan de huurders. Dit draagt bij aan transparantie en bewustwording van de aanwezigheid van asbest in gehuurde panden.


Na 2001: Een Asbestvrije Toekomst

Het gebruik van asbesthoudende materialen in gebouwen van na 2000 is verboden in Vlaanderen. Voor deze panden is een postinterventiedossier verplicht, waarin gedetailleerde informatie wordt verstrekt over de materialen die in het gebouw zijn gebruikt. Dit draagt bij aan het streven naar een asbestvrije toekomst door transparantie te bieden over de gebruikte materialen en potentiële risico's.


Conclusie

Het asbestattest markeert een nieuw tijdperk in de Vlaamse woningmarkt, waarin de gezondheid en veiligheid van bewoners centraal staan. Door gebouweigenaren te voorzien van essentiële informatie over de aanwezigheid van asbest, stelt dit initiatief hen in staat om proactief te handelen en bij te dragen aan de asbestafbouwinspanningen van de Vlaamse overheid. Met een gezamenlijke inzet en bewustwording kunnen we streven naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040.


U kunt bij ons een asbestattest laten opmaken, bekijk onze dienst asbestattest voor prijzen en aanvragen.