top of page

EPC gemene delen uitstel op de verplichting

Bijgewerkt op: 30 dec. 2022

Toepassingsgebied EPC Gemeenschappelijke Delen


Het EPC Gemeenschappelijke Delen (EPC GD) geeft aan hoe energiezuinig het gebouw en de collectieve technische installaties zijn. Het EPC bevat aanbevelingen om de energieprestatie van het gebouw (de vloeren, muren, daken, vensters, deuren) en de technische installaties (verlichting, verwarming, koeling, ventilatie, sanitair warm water) te verbeteren.


Wanneer moet het EPC GD aanwezig zijn?

Sinds 2022 moet er voor de gebouwen met minstens 2 wooneenheden een EPC Gemeenschappelijke Delen (EPC GD) beschikbaar zijn.

Wanneer het EPC GD moet aanwezig zijn, hangt af van de grootte van het gebouw.

Datum waarop het EPC GD verplicht moet aanwezig zijn:

  • 1 januari 2022 gebouw met 15 of meer gebouweenheden

  • 1 januari 2023 gebouw met 5 t/m 14 gebouweenheden

  • 1 januari 2024 gebouw met 2 wooneenheden t/m 4 gebouweenheden


Uitstel op de verplichting
  • Voor een nieuwbouw gebouw is de verplichting pas van toepassing tien jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Binnen één maand na het verstrijken van deze periode moet het EPC Gemeenschappelijke Delen beschikbaar zijn.

  • Gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) hebben ondergaan, vallen niet onder ‘nieuwbouw’ en kunnen dus niet genieten van dit uitstel.

Voorbeeld

Een gebouw met 20 wooneenheden verkreeg de bouwvergunning in 2013. Dit gebouw zal in 2023 (en niet in 2022) over het EPC gemeenschappelijke delen moeten beschikken.


Bron: VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP

47 weergaven
bottom of page