top of page

Verhoging tolerantie causaal verband bij 1%-tarief: van 2 naar 3 jaar

We gaven het eerder al mee, de termijn waarover de koper beschikt om een tweede, derde, … woning te verkopen en toch voor zijn nieuwe aankoop van het 1%-tarief bij IER/sloop-heropbouw te genieten, wordt verhoogd van twee naar drie jaar. Het wijzigingsdecreet werd vorige week definitief goedgekeurd en bekrachtigd en verschijnt binnenkort in het Belgisch Staatsblad. Belangrijk om te weten is dat het decreet retroactief van kracht wordt. De regeling geldt onmiddellijk voor alle onderhandse verkoopovereenkomsten ondertekend vanaf 1 januari 2022.


Hoe zit de vork nu weer in de steel?


Sinds begin dit jaar (01/01/2022) heeft een koper twee jaar de tijd om ‘verhinderend bezit’ te verkopen in plaats van één. Daarmee kwam de Vlaamse regering tegemoet aan een vraag van CIB Vlaanderen. De verkoop van bijvoorbeeld de oude gezinswoning binnen één jaar bleek immers niet altijd haalbaar.


De termijn van twee jaar geldt voor alle gunsttarieven:


  • Het 3%-tarief voor de aankoop van de gezinswoning

  • Het 1%-tarief voor de aankoop van een gezinswoning die ingrijpend energetisch gerenoveerd of gesloopt/heropgebouwd zal worden

  • Het 1%-tarief voor de aankoop van een beschermd monument als gezinswoning


Enige uitzonderingen zijn het 7%-tarief voor SVK-verhuur en het 10%-tarief voor landbouwgronden.


Wat verandert er?


Voor het 3%-tarief blijft de termijn voor de tolerantie behouden op twee jaar.


Voor het 1%-tarief gaat ze van twee naar drie jaar.


De reden hiervoor: in de specifieke situatie van het 1%-tarief zullen er werken worden uitgevoerd aan de aangekochte woning om die klaar te maken voor bewoning. Een ingrijpende energetische renovatie of een sloop/heropbouw brengen met zich mee dat de koper niet meteen in de nieuwe woning kan intrekken. Daarom is het logisch dat de koper bijvoorbeeld de oude gezinswoning nog niet meteen verkoopt. Kwestie van ergens te kunnen verblijven tijdens de uitvoering van de werken.


Als de tolerantie van het causaal verband te kort is, beperkt dat de koper in zijn mogelijkheden. In dat scenario zou hij immers moeten verhuizen naar een huurwoning om tijdelijk in te wonen. Of hij zou de woning op de markt moeten brengen met voorbehoud van een gebruiksrecht na de verkoop. Wat de verkoop kan bemoeilijken of kan resulteren in een lagere verkoopprijs.


Daarbij komt nog de impact van de huidige crisis die bijvoorbeeld de levertermijn voor materialen voor bouwwerken doet toenemen, de prijs verhoogt, … Ook niet te vergeten is dat de koper het hele vergunningstraject moet doorlopen.


Om diezelfde redenen werd op 1 januari 2022 de domiciliëringstermijn al verlengd bij IER & sloop/heropbouw, van vijf jaar naar zes. Nu wil de regering ‘ook de termijn waarbinnen het verhinderend onroerend bezit moet worden vervreemd, beter afstemmen op de praktijk en die met één jaar verlengen’.


Opgelet!


Voor het 3%-tarief verandert er niets. Je kon dat al enkele keren lezen maar voor de zekerheid herhalen we het nog eens expliciet. Wees precies om zeker te zijn dat je kopers correct informeert!


Inwerkingtreding


Er wordt voorzien in terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. Met andere woorden: de termijn van drie jaar zal na publicatie van het wijzigingsdecreet in het Belgisch Staatsblad onmiddellijk gelden voor:


  • Onderhandse verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2022

  • Onderhandse verkoopovereenkomsten afgesloten voor 1 januari 2022 maar met aktedatum daarna en waarbij het 1%-tarief werd toegepast

Bron: CIB

Comentarios


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page