top of page

Keurmerk voor studentenkamers vanaf 2024

Vanaf januari 2024 komt er via een kotlabel één keurmerk voor de Vlaamse koten. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) maakt zich sterk dat een uniform Vlaams kotlabel de veiligheid en kwaliteit van het aanbod zal verhogen.


Studentensteden en hoger onderwijsinstellingen kozen tot nu toe zelf of ze al dan niet een kotlabel invoerden, en hanteerden daarbij verschillende labels en bijbehorende voorwaarden. Dat leidde tot onduidelijkheid, zowel bij studenten, verhuurders als de universiteiten. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele heeft nu in samenspraak met de studentensteden, hoger onderwijsinstellingen en de VVJS een uniform Vlaams kotlabel uitgewerkt.

Het is goed dat studentenkamers op eenzelfde manier zullen beoordeeld worden. Het vinden van een betaalbaar kot is belangrijk, maar het is minstens even belangrijk dat studenten beter en laagdrempelig geïnformeerd worden over de staat van het studentenverblijf", zegt minister Diependaele. "Zodat zij en hun ouders meer zekerheid krijgen of het kot voldoende kwalitatief én bovendien veilig is. Met een uniform kotlabel weten studenten ook dat ze dezelfde kwaliteit mogen verwachten in elke studentenstad. Het label zal ingaan vanaf begin 2024, zodat ouders en studenten hiermee rekening kunnen houden in hun zoektocht naar een kot voor het academiejaar 2024-2025.” Drie essentiële parameters

Bij het opmaken van een kotlabel wordt er gewerkt op 3 belangrijke parameters. Diependaele: ”Een kot moet voldoen aan drie belangrijke aspecten. Woningkwaliteitsnormen, brandveiligheid, en of het kot stedenbouwkundig vergund is. Op basis daarvan reiken we al dan niet een kotlabel uit.“ De woningkwaliteitsnormen worden vastgesteld via een conformiteitsattest. De brandveiligheid via een attest en er moet dus ook een stedenbouwkundige vergunning zijn voor het opdelen van woonentiteiten.

Digitale uitwerking

Het Vlaamse kotlabel zal worden uitgereikt door de lokale besturen. Zij zullen ook instaan voor de controle en handhaving van het label. De komende maanden werkt Vlaanderen aan de digitale invoeging van dit label in VLOK. Dit is het Vlaams Loket Woningkwaliteit dat de lokale besturen vandaag al ondersteunt bij al hun opdrachten rond woningkwaliteit. Die info stroomt dan door naar een publieke website. “Via dit digitaal platform wordt alle relevante info over de koten transparant en raadpleegbaar. Zo zal de student zal in één oogopslag via een kaartje van Vlaanderen alle kwalitatieve koten met een label kunnen ontdekken", legt Diependaele uit. "Zo kan je zoeken per stad, straat of zelfs adres om te kijken wat het aanbod is en of het kot al dan niet beschikt over een kotlabel. Maar het label wordt ook fysiek zichtbaar: de kotbaas zal het label aan het studentenverblijf kunnen afficheren, zodat ook in het straatbeeld zichtbaar wordt welke koten beschikken over een kotlabel. Vanaf 2024 zullen verhuurders via VLOK ook zelf een kotlabel kunnen aanvragen.

Meldingsplicht

Voor verhuurders van koten zal er een meldingsplicht komen. Diependaele: “De verhuurder moet bij zijn lokaal bestuur melden dat hij studentenhuisvesting aanbiedt. Zo kunnen de lokale besturen stelselmatig controles uitvoeren. Dit komt de kwaliteit van de koten ten goede, én we krijgen zicht op het aanbod. Vandaag hebben we immers nog altijd geen zicht op het totaalaanbod van studentenkoten in Vlaanderen. Een verplicht label is dus voorlopig niet aan de orde, kotbazen die vandaag in orde zijn met alle wettelijke verplichtingen zullen uiteraard nog steeds kunnen verhuren. Maar het spreekt voor zich dat het aangeraden is, gezien dit de nieuwe norm zal worden.

Verdere stappen

Met het Vlaamse uniforme kotlabel wordt een grote en belangrijke stap gezet binnen de studentenhuisvestingsproblematiek. Maar, dit is niet de laatste stap, het label kan evolueren. Zo zijn er op termijn ook uitbreidingen mogelijk, klinkt het vanuit het kabinet. “Zo zouden we student- en contractvriendelijkheid van de verhuurder kunnen meenemen in het label. Samen met VLIR en VLHORA gaan we bekijken hoe we die aspecten voldoende objectief kunnen vertalen naar het Vlaamse kotlabel", aldus de minister.

(Bron: persbericht kabinet Diependaele)

Komentáře