top of page

Akkoord rond modernisering pachtwet

De meerderheid in het Vlaams Parlement heeft een akkoord bereikt over een modernisering van het pachtdecreet. Dat bepaalt de regels voor de verhuur van grond of vastgoed aan actieve landbouwers. Blikvangers binnen de hervorming zijn de invoering van schriftelijke contracten, meer opzegmogelijkheden voor eigenaars en aandacht voor de natuur. De bedoeling is dat het pakket op 1 juni 2023 in werking treedt. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?


De aanzet voor de hervorming kwam anderhalf jaar geleden van Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N-VA). “Na intensieve onderhandelingen hebben we nu finaal een akkoord bereikt. Deze modernisering moet ook landbouw en natuur verzoenen”, zegt Coudyser.


Pachtwet hopeloos verouderd


De bestaande pachtwet dateert uit 1969 en is dus hopeloos verouderd. “Deze hervorming stond al in vier opeenvolgende regeerakkoorden. Tijdens de vorige legislaturen werd ook al heel wat voorbereidend werk geleverd. Het werd dus hoog tijd dat die woorden ook in daden werden omgezet”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.


Invoering van schriftelijke contracten

Een eerste belangrijke hervorming is de invoering van schriftelijke en eindige pachtcontracten, voor periodes van minimum 9 jaar. Na 18 jaar kan een eigenaar eenzijdig opzeggen als dat zo opgenomen wordt in de overeenkomst. Loopbaanpachten van 27 jaar blijven ook bestaan om de rechtszekerheid van jonge landbouwers te bewaken.


Vandaag zijn pachtcontracten nog te vaak louter mondelinge overeenkomsten. “Schriftelijke overeenkomsten zorgen voor meer transparantie en duidelijkheid”, zegt Coudyser. “We willen pachters die nu een mondelinge overeenkomst hebben ook stimuleren om zo’n schriftelijk contract aan te gaan.”


Makkelijkere opzeg in groene bestemmingen“


In groene bestemmingen zoals natuur- of bosgebied zal de lopende pacht makkelijker kunnen worden opgezegd als eigenaars, particulieren of de overheid natuur en bos willen realiseren. We voorzien daarvoor een opzegtermijn van drie maanden. Op die manier kunnen ook veel reeds aangekochte gronden sneller bebost worden”, legt Zuhal Demir uit. Het nieuwe pachtdecreet moet de toegang tot gronden voor jonge landbouwers faciliteren. “Een pensioengerechtigde boer zal aan de eigenaar moeten bewijzen dat hij geen pensioen geniet om de pacht te behouden”, klinkt het.


Landbouw en natuur verzoenen


“Het vernieuwde decreet verzoent landbouw met natuur”, zegt Cathy Coudyser. “We voorzien de mogelijkheid om pacht op te zeggen om natuurdoelstellingen te halen, maar bewaken daarbij tegelijk ook de rechtszekerheid van de landbouwer met een leefbaarheidstoets. Die leefbaarheidstoets is afhankelijk van het gebied waar de grond gelegen is. Zo zal die toets zwaarder doorwegen in agrarisch gebied dan bij in groene bestemmingen zodat in agrarisch gebied de pachter beter beschermd wordt.”


(Bron: Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser)

Comments


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page