top of page

Cruciale overwegingen bij het ondertekenen van een compromis

Bij het aangaan van een compromis zijn er diverse cruciale punten die grondig moeten worden onderzocht om toekomstige complicaties te voorkomen. Dit artikel belicht enkele essentiële vragen die zowel kopers als verkopers moeten stellen voordat zij een dergelijke overeenkomst ondertekenen.


Ondertekening van een compromis

1. Eigendomsrechten en -status

 • Volledige eigendom: Is de persoon die als verkoper optreedt werkelijk de enige eigenaar, of zijn er andere mede-eigenaren zoals familieleden of erfgenamen?

 • Mede-eigendom: In geval van overlijden van een eigenaar, is het eigendom mogelijk in onverdeeldheid tussen erfgenamen zoals kinderen uit een vorig huwelijk en hun stiefouders. Alle mede-eigenaars moeten akkoord gaan met de verkoop.

2. Juridische en fysieke beschrijving van het eigendom

 • Nauwkeurigheid: Zijn alle beschrijvingen van het onroerend goed, waaronder de oppervlakte en kadastrale gegevens, correct en gedetailleerd?

 • Belastingen en schulden: Zijn er hypotheekleningen of andere schulden op het eigendom? Zijn er belastingschulden zoals BTW of directe belastingen die nog niet zijn afgelost?

3. Juridische bevoegdheid en beperkingen

 • Bekwaamheid van de verkopers: Zijn alle verkopers juridisch bekwaam om te verkopen, d.w.z., zijn ze meerderjarig en niet onder curatele of failliet?

 • Rechten en beperkingen: Bestaat er een vruchtgebruik, recht van bewoning, of een voorkeurrecht tot aankoop dat aan huurders is verleend?

 • Erfdienstbaarheden: Zijn er erfdienstbaarheden die het gebruik van het eigendom kunnen beperken?

4. Stedenbouwkundige en milieu overwegingen

 • Klassering: Is het pand geklasseerd als een monument of onderdeel van een beschermd stads- of dorpsgezicht?

 • Stedenbouwkundige overtredingen: Zijn er bekende overtredingen of is er een specifieke stedenbouwkundige bestemming die beperkingen oplegt aan het gebruik van het eigendom?

 • Milieuwetgeving: Wat is de staat van de bodem en zijn er daardoor beperkingen die invloed kunnen hebben op het eigendom?

5. Financiële transacties en voorwaarden

 • Voorschot: Is het betaalde voorschot passend gezien de waarde en de staat van het eigendom?

 • Betalingsvoorwaarden: Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het betalen van het saldo en de datum waarop de koper het eigendom in bezit kan nemen?

 • Huurvoorwaarden: Is de koper volledig op de hoogte van eventuele huurvoorwaarden als het goed momenteel verhuurd is?

6. Specifieke overwegingen en afspraken

 • Verhaalbelastingen: In geval er door de verkopers nog verhaalbelastingen verschuldigd zijn voor openbare werken, wie zal deze kosten dragen na de verkoop?

 • Btw-stelsel: Kan de verkoop plaatsvinden onder het stelsel van de BTW, wat fiscale voordelen kan bieden?

Conclusie

Het aangaan van een compromis vereist een grondige evaluatie van vele complexe factoren. Erkende makelaar Vastgoed Select kan deze zorgen uit handen nemen door hun expertise in het navigeren door deze complexe processen en het waarborgen van een veilige en juridisch sluitende overeenkomst, contacteer ons.

Kommentarer


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page