top of page

Wat is erfdienstbaarheid in het vastgoedrecht? Een compleet overzicht

Erfdienstbaarheid is een fundamentele term binnen het vastgoedrecht, die essentieel is voor het begrijpen van de rechten en verplichtingen van grondeigenaren. Dit artikel biedt een diepgaande blik op wat erfdienstbaarheid betekent, de vormen die het kan aannemen, en de impact ervan op eigendomsrechten.


Weg met erfdienstbaarheid

Wat is erfdienstbaarheid?

Erfdienstbaarheid is een recht waarbij de eigenaar van een 'heersend erf' gebruikmaakt van een 'dienend erf' (lijdend erf), dat eigendom is van een ander. Dit recht is doorgaans permanent en blijft bestaan bij eigendomsoverdracht. Het doel van erfdienstbaarheden is om het gebruik en de waarde van het heersende erf te verbeteren.


Soorten erfdienstbaarheden

Erfdienstbaarheden zijn veelzijdig en kunnen variëren afhankelijk van de behoeften van de betrokken partijen:


  • Recht van Overpad: Stelt de eigenaar van een heersend erf in staat om over het dienend erf te lopen of rijden.

  • Recht van Overweg: Geeft recht om met voertuigen over een ander erf te gaan.

  • Recht van Uitzicht: Voorkomt bouwwerken die het uitzicht belemmeren op het dienend erf.

  • Recht van Waterafvoer: Staat het heersend erf toe water over het dienend erf af te voeren.


Hoe worden erfdienstbaarheden gevestigd?

Erfdienstbaarheden kunnen op de volgende manieren worden vastgesteld:


  • Noodzaak: Wanneer een perceel geen toegang heeft tot bijvoorbeeld een openbare weg of nutsvoorzieningen, kan er uit noodzaak een erfdienstbaarheid worden gevestigd. Dit is cruciaal voor percelen die anders geïsoleerd zouden blijven.

  • Overeenkomst: Partijen kunnen onderling overeenkomen om een erfdienstbaarheid te vestigen. Deze afspraken worden vastgelegd in een notariële akte, wat zorgt voor juridische helderheid en duurzaamheid.

  • Verjaring: In sommige rechtsgebieden kan een erfdienstbaarheid automatisch ontstaan als een situatie lang genoeg (vaak 20 jaar of langer) heeft bestaan zonder bezwaar van de eigenaar van het dienend erf.

Juridische implicaties en geschillen

Het niet correct naleven of begrijpen van erfdienstbaarheden kan leiden tot complexe juridische geschillen, vaak over de interpretatie van de akten, gebruiksomvang, en onderhoudsverantwoordelijkheden.


Belang voor eigenaren

Het is essentieel voor eigenaren om zich bewust te zijn van bestaande erfdienstbaarheden bij het kopen van onroerend goed. Grondige verificatie door een gespecialiseerde notaris of vastgoedadvocaat is sterk aanbevolen.


Conclusie

Erfdienstbaarheid is een sleutelelement in het vastgoedrecht dat aanzienlijk beïnvloedt hoe eigendommen worden gebruikt en gewaardeerd. Kennis van erfdienstbaarheden en het juist navigeren door hun juridische landschap kan veelvoorkomende valkuilen vermijden en zorgen voor harmonieuze eigendomsverhoudingen. Bij elke verkoop staat Vastgoed Select u bij om na te gaan of er een erfdienstbaarheid is gevestigd en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor uw vastgoedtransactie.

Comments


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page