top of page

Fiscus rekent op huurders bij belastingcontrole verhuurders

Wie als huurder een woning ook professioneel gebruikt, zal dat binnenkort ook in z’n belastingaangifte moeten invullen. Met die informatie wil de fiscus nagaan of verhuurders hun huurinkomsten juist aangeven. Wordt een woning professioneel gebruikt, dan gaat de fiscus de verhuurder taxeren op basis van de werkelijk ontvangen huurinkomsten, en niet op basis van het KI.


Belasting

In de strijd tegen fraude nam de federale regering bij de recente begrotingscontrole een maatregel over huurinkomsten die wat tussen de plooien is gevallen. Via een betere datacollectie wil minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) de toepassing van de bestaande wetgeving over het aangeven van huurinkomsten door de verhuurder beter monitoren en laten naleven.

De fiscus merkt op dat huurinkomsten van woningen niet altijd correct worden aangegeven. Dat gebeurt vaak niet moedwillig, als de verhuurder niet op de hoogte is van het professionele gebruik van een woning door de huurder.

Huurinkomsten aangeven tegen reële waarde

Die informatie is belangrijk voor de verhuurder. Als een huurder een pand deels of volledig professioneel gebruikt, vallen de huurinkomsten voor de verhuurder onder een ander fiscaal regime. Dan moeten de huurinkomsten worden aangegeven tegen de reële waarde, en niet op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI), zoals voor private personen die een pand verhuren dat alleen bedoeld is om te wonen. Op basis van het KI is de belasting lager.

Daarom heeft de regering nu beslist dat huurders die hun beroepshuur van hun belastingen aftrekken een nieuwe bijlage bij hun aangifte moeten invullen. Die verplichting geldt zowel voor particulieren als voor vennootschappen. In die bijlage moeten de naam en het rijksregisternummer van de verhuurder vermeld staan, net als het adres van het pand, het totale bedrag van de huur en het deel ervan dat is afgetrokken als beroepskosten.

Bijlageplicht

Als de huurder die bijlage niet invult, zal hij zijn huur niet meer kunnen aftrekken, waarschuwt Van Peteghem. De maatregel moet op kruissnelheid 67 miljoen euro opleveren, berekende Financiën. Binnenkort wordt de wet ingediend in het parlement. De bijlageplicht geldt vanaf de aangifte die volgend jaar moet gebeuren.

De Franstalige liberalen hebben bedenkingen bij de wet. Ze vrezen dat de meldingsplicht gevolgen kan hebben voor verhuurders die in hun huurcontract niet in een scheiding hebben voorzien tussen professionele en particuliere huur. “Zij riskeren voor de volledige huurinkomsten te worden belast op basis van het regime van de werkelijke inkomsten’”, merken MR-bronnen op.

Het kabinet van Van Peteghem spreekt dat formeel tegen. “Die redenering houdt geen steek. De logica van het initiatief is net dat de administratie niet zal belasten op basis van het huurcontract, maar op basis van de informatie die van de huurder wordt gevraagd. Dit is geen stiekeme manier om de belasting op reële huurinkomsten in te voeren, maar gewoon een betere naleving van bestaande regels.”

(De Tijd)

תגובות


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page