top of page

Handelshuurindexatie koppelen aan energiepeil? Niet realistisch!

Vlaams minister van Economie Jo Brouns vroeg onlangs aan de SERV om een advies uit te brengen over de volgende vraag: is het haalbaar/wenselijk om de indexatie van handelshuurcontracten te koppelen aan het energiepeil zoals bij woninghuur gebeurde? In haar advies zei de SERV noch ja, noch neen. Dat is vreemd. Uit alles blijkt immers dat die piste gewoonweg niet realistisch is. Dat hebben we vanuit CIB via een brief ook laten weten aan de minister. Onze argumenten Je kan het residentiële en niet-residentiële segment onmogelijk met elkaar vergelijken. Op de niet-residentiële markt is de verhouding vraag/aanbod totaal anders en staat de (handels)huurder veel sterker. Veel verhuurders hebben de voorbije jaren (tijdens corona en daarna) serieuze inspanningen gedaan richting hun huurders. Dan vergeten we bovendien nog te vermelden dat vandaag niet meer dan 20% van alle handelspanden een EPC heeft. Het EPC voor grotere niet-residentiële gebouwen wordt ook pas van kracht op 1 januari 2023. Deze en nog andere argumenten hebben we vanuit CIB samengevat in een brief aan minister Brouns.
Handelshuurindexatie koppelen aan energiepeil_ Niet realistisch!
.
Download • 174KB

1 weergave
bottom of page