top of page

Handelshuurindexatie koppelen aan energiepeil? Niet realistisch!

Vlaams minister van Economie Jo Brouns vroeg onlangs aan de SERV om een advies uit te brengen over de volgende vraag: is het haalbaar/wenselijk om de indexatie van handelshuurcontracten te koppelen aan het energiepeil zoals bij woninghuur gebeurde? In haar advies zei de SERV noch ja, noch neen. Dat is vreemd. Uit alles blijkt immers dat die piste gewoonweg niet realistisch is. Dat hebben we vanuit CIB via een brief ook laten weten aan de minister. Onze argumenten Je kan het residentiële en niet-residentiële segment onmogelijk met elkaar vergelijken. Op de niet-residentiële markt is de verhouding vraag/aanbod totaal anders en staat de (handels)huurder veel sterker. Veel verhuurders hebben de voorbije jaren (tijdens corona en daarna) serieuze inspanningen gedaan richting hun huurders. Dan vergeten we bovendien nog te vermelden dat vandaag niet meer dan 20% van alle handelspanden een EPC heeft. Het EPC voor grotere niet-residentiële gebouwen wordt ook pas van kracht op 1 januari 2023. Deze en nog andere argumenten hebben we vanuit CIB samengevat in een brief aan minister Brouns.

Handelshuurindexatie koppelen aan energiepeil_ Niet realistisch!
.
Download • 174KB

Opmerkingen


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page