top of page

Overzicht van kleine herstellingen en onderhoudswerken voor hoofdverblijfplaatsen:

Bijgewerkt op: 12 mrt.

Voor woninghuurcontracten afgesloten sinds 1 januari 2019 geldt dat de huurder zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud en de reiniging van de woning. Bovendien zijn er enkele herstellingen die de huurder zelf moet uitvoeren en bekostigen:


Lek

Kleine herstellingen:

Deze omvatten taken zoals gras maaien, vervangen van gebroken glas, verloren sleutels of kapotte stopcontacten en schakelaars. Raadpleeg de lijst met kleine herstellingen en onderhoudswerken voor hoofdverblijfplaatsen in de brochure van de Vlaamse overheid vanaf pagina 81.

Herstellingen door verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud:

Als een herstelling nodig is als gevolg van verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud door de huurder, is de huurder verantwoordelijk voor de kosten.

Herstellingen wegens gebrek aan melding aan de verhuurder:

Indien de huurder de verhuurder niet heeft geïnformeerd over de noodzaak van herstelwerkzaamheden, is hij verantwoordelijk voor eventuele resulterende herstellingen.

Alle overige herstellingen:

evenals die veroorzaakt zijn door normale slijtage of schade door onvoorziene omstandigheden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder.


Klik hier waar u vervolgens op de site van de Vlaamse overheid de lijs "Het Vlaams Woninghuurdecreet voor woninghuurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019" kunt downloaden!


Indien u van deze zorgen gespaard blijft kunnen wij optreden als rentmeester van uw vastgoed.

Kommentare