top of page

Onroerende voorheffing ondergaat opnieuw wijzigingen

Elke vastgoedeigenaar betaalt jaarlijks onroerende voorheffing. En die onroerende voorheffing ondergaat in het begin van het jaar al eens wat wijzigingen. Dit jaar onthouden we vooral de wijzigingen in vermindering voor kinderlast (niet onbelangrijk in geval van verhuur) en energiezuinige woningen. Sowieso zal de onroerende voorheffing in 2023 sterk stijgen. Dat is het gevolg van de hoge inflatie en dus de hogere indexatie van het kadastraal inkomen. Het KI zal in 2023 9,59% hoger liggen dan in 2022.


Vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen


Belangrijkste aanpassing hier is dat sinds 1 januari 2023 gewone nieuwbouw niet meer in aanmerking komt. Alleen in geval van sloop en heropbouw kan je bij een nieuwbouwwoning nog beroep doen op de vermindering. Zonder voorafgaande sloop kan dat niet meer.


Het toepassingsgebied van de vermindering is zodoende beperkt tot vervangingsbouw en ingrijpende energetische renovaties. Ijkdatum is die van het aanvragen van de omgevingsvergunning.


Het potentieel voordeel kan worden samengevat in de onderstaande tabel (geldig voor omgevingsvergunningsaanvragen sinds 01/01/2023):


Om de korting te bekomen, moet niet alleen voldaan zijn aan het E-peil, maar aan alle EPB-eisen. Is dat zo, dan wordt de vermindering normaliter automatisch toegekend.Vermindering onroerende voorheffing voor kinderlast


Deze vermindering wordt toegekend als er op een adres op 1 januari van het aanslagjaar minstens twee kinderen gedomicilieerd zijn binnen hetzelfde gezin die recht hebben op gezinsbijslag.


Vroeger omvatte de vermindering andere bedragen naargelang het ging om het eerste, tweede, derde, vierde, … kind. Het werd progressief wat meer per kind naargelang er meer kinderen waren.


Dat is nu veranderd. De vermindering bedraagt voortaan 8 euro forfaitair per kind. Die 8 euro wordt verhoogd met de provinciale en gemeentelijke opcentiemen. Voor kinderen met een erkende handicap wordt de vermindering verdubbeld.


Het is niet geheel onbelangrijk om dit te weten, ook in geval van verhuur. De vermindering voor kinderlast komt immers in aanmerking voor de regeling waarbij de onroerende voorheffing voor de verhuurder wordt verlaagd maar de verhuurder verplicht is de korting door te rekenen in de huurprijs, zodat het bedrag finaal de huurder ten goede komt.


Sinds 1 januari 2023 kunnen co-ouders, die van de vermindering kunnen genieten, aan de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) vragen om onmiddellijk een proportionele verdeling (50/50 of een andere) toe te passen.Opcentiemen


Nog een klassieker: 1 januari is ook het moment waarop gemeentebesluiten tot aanpassing van de opcentiemen van kracht worden. Is dat in jouw gemeente zo, dan wijzigt dit uiteraard ook het bedrag dat je finaal zal moeten betalen. In Gent, Kapellen en Overijse stijgen de opcentiemen bijvoorbeeld, terwijl ze in Diksmuide en Hove dalen.


Bron: CIBComments


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page