top of page

Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten compenseren met groene ruimte

Vlaamse steden of gemeenten die een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen voor extra woon- of industriegebied, zullen dat in de toekomst moeten compenseren met bos, natuur of landbouwgebied. De Vlaamse regering komt daarover met een nieuw decreet, zegt Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA). Planologisch compensatie Het decreet verplicht steden, gemeenten en provincies tot zogenaamd 'planologische compensatie'. Concreet komt dat er op neer dat als zij bijkomend 'harde bestemmingen', zoals bijvoorbeeld woon- of industriegebied, willen inrichten ze dat zullen moeten compenseren. Dat kan door minstens even veel harde bestemmingen om te zetten in bos, natuur of landbouwgebied. Als een gemeentebestuur toch beslist om een ruimtelijk uitvoeringsplan goed te keuren dat niet voldoet aan het principe van planologische compensatie of waarbij de compensatie onbehoorlijk werd doorgevoerd, kan de Vlaamse overheid het ruimtelijk uitvoeringsplan schorsen. Rem op zonevreemde woningen in landbouwgebied Daarnaast zet het decreet ook een rem op de mogelijkheden om landbouwgebied verder te bebouwen met zonevreemde woningen. Momenteel is het nog mogelijk om extra woningen te bouwen in agrarisch gebied tegen een zogenaamde 'wachtgevel' van een andere woning. Die soepele manier van bijbouwen op het platteland wordt met het decreet onmogelijk gemaakt. "Met deze bijkomende bindende regels duwen we het vrijwaren van de resterende open ruimte alvast naar een hoger niveau", zegt minister Demir. Die kreeg voor het decreet groen licht van de Vlaamse regering en kan nu richting adviesraden en de Raad van State. Bedoeling is dat het decreet in het najaar 2023 van kracht wordt. Bron: Belga

Comments


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page