top of page

Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten compenseren met groene ruimte

Bijgewerkt op: 21 apr. 2023

Vlaamse steden of gemeenten die een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen voor extra woon- of industriegebied, zullen dat in de toekomst moeten compenseren met bos, natuur of landbouwgebied. De Vlaamse regering komt daarover met een nieuw decreet, zegt Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA). Planologisch compensatie Het decreet verplicht steden, gemeenten en provincies tot zogenaamd 'planologische compensatie'. Concreet komt dat er op neer dat als zij bijkomend 'harde bestemmingen', zoals bijvoorbeeld woon- of industriegebied, willen inrichten ze dat zullen moeten compenseren. Dat kan door minstens even veel harde bestemmingen om te zetten in bos, natuur of landbouwgebied. Als een gemeentebestuur toch beslist om een ruimtelijk uitvoeringsplan goed te keuren dat niet voldoet aan het principe van planologische compensatie of waarbij de compensatie onbehoorlijk werd doorgevoerd, kan de Vlaamse overheid het ruimtelijk uitvoeringsplan schorsen. Rem op zonevreemde woningen in landbouwgebied Daarnaast zet het decreet ook een rem op de mogelijkheden om landbouwgebied verder te bebouwen met zonevreemde woningen. Momenteel is het nog mogelijk om extra woningen te bouwen in agrarisch gebied tegen een zogenaamde 'wachtgevel' van een andere woning. Die soepele manier van bijbouwen op het platteland wordt met het decreet onmogelijk gemaakt. "Met deze bijkomende bindende regels duwen we het vrijwaren van de resterende open ruimte alvast naar een hoger niveau", zegt minister Demir. Die kreeg voor het decreet groen licht van de Vlaamse regering en kan nu richting adviesraden en de Raad van State. Bedoeling is dat het decreet in het najaar 2023 van kracht wordt. Bron: Belga

Comments