top of page

Vanaf welk ogenblik start de opzegtermijn bij woninghuur?

In het geval dat een huurder een woninghuurovereenkomst heeft beëindigd via een aangetekende brief die op 29 april is verzonden, maar de verhuurder ontvangt deze brief pas enkele dagen later, zijn er specifieke regels die bepalen wanneer de opzegtermijn effectief van start gaat. Dit wordt geregeld door artikel 53 bis van het Gerechtelijk Wetboek, afhankelijk van de manier waarop de opzegbrief is verzonden.


Opzeg huur

Als de opzegbrief wordt verzonden via aangetekende brief of gewone brief, begint de termijn te lopen vanaf de derde werkdag na de dag waarop de brief aan de postdiensten is overhandigd. Dit betekent dat de verhuurder pas enkele dagen na 1 mei op de hoogte zou zijn van de opzegging.


Indien de opzegbrief wordt verzonden via aangetekende brief met ontvangstbewijs, begint de termijn te lopen vanaf de eerste dag na de dag waarop de brief is aangeboden op de woonplaats van de geadresseerde. Dit zou ook betekenen dat de verhuurder pas na 1 mei op de hoogte zou zijn van de opzegging.


In beide gevallen begint de opzegtermijn dus niet op 1 mei, omdat de verhuurder de brief niet op die dag heeft ontvangen. Volgens artikel 3, §9 van het Vlaams Woninghuurdecreet begint de opzegtermijn pas op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging is gedaan.


Concreet betekent dit dat als de opzegbrief pas enkele dagen na 1 mei door de verhuurder wordt ontvangen, de opzegtermijn pas op 1 juni begint te lopen. Dit zorgt ervoor dat de huurder en de verhuurder voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op het einde van de huurovereenkomst en om eventuele regelingen te treffen voor de overgangsperiode.

Comments


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page