top of page

Verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw ook in 2024?

Belgen die hun woning slopen en heropbouwen, genieten ook dit jaar nog een verlaagd btw-tarief van 6 procent. Maar wat in 2024? Komt er een nieuwe verlenging? Wordt het 6%-tarief definitief verankerd of zal er opnieuw vaker 21% btw moeten worden betaald? Zowel kopers als vastgoedpromotoren liggen daar wakker van, aangezien het mee de kost van een aankoop/project bepaalt. We stelden de vraag aan het kabinet van de minister van Financiën, maar daar konden ze nog geen zekerheid geven.


Btw-verlaging permanent doorvoeren

In de pers heeft minister Van Peteghem herhaaldelijk bevestigd dat het zijn intentie is om de btw-verlaging permanent door te voeren, en minstens ondertussen de huidige regeling te verlengen. Er is echter nog geen politiek akkoord. Vraag is ook of dit deel zal uitmaken van de eerste fase van de fiscale hervorming of apart wordt doorgevoerd. Ondertussen heeft CD&V in de Kamer zelfs een wetsvoorstel ingediend om de huidige regeling te verlengen.

Voorlopig kunnen we dus niet meer zekerheid geven dan de bevestiging dat het de intentie is van de bevoegde minister om voor een verlenging te gaan, zonder dat daar reeds akkoord over bestaat binnen de regering.

Het letterlijke antwoord van het kabinet:

De minister onderhandelde vanaf de start van zijn ministerschap hard om de btw-verlaging voor sloop- en heropbouwprojecten mogelijk te maken en kreeg onder meer groen licht van Europa voor de verlenging van de btw-verlaging voor sloop en heropbouw.

Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat veel bouwprojecten die nu of binnenkort worden opgestart, een duurtijd kennen tot na 2023. Zowel gezinnen, als projectontwikkelaars verdienen daarom snel duidelijkheid en rechtszekerheid.

Het is geen geheim dat de minister van financiën grote voorstander is van een verlenging van deze maatregel. Dit is ook de reden waarom deze btw-verlaging in zijn voorstel inzake de eerste fase van de bredere fiscale hervorming permanent wordt gemaakt. De komende jaren staat België voor een belangrijke uitdaging om het verouderd woningpatrimonium versneld te verduurzamen. Een verlenging zou het voor gezinnen ook de komende jaren betaalbaarder maken om een verouderde woning in te ruilen voor een nieuwe duurzame woning.

Een tariefwijziging inzake btw vereist het akkoord van de hele regering. De besprekingen omtrent het voorstel zijn inderdaad nog volop aan de gang binnen de schoot van de regering.

Het is dus nog wachten tot er definitief zicht is op wat de situatie zal zijn in 2024. We blijven bij het kabinet, de minister en de federale meerderheid benadrukken dat kopers en promotoren snel nood hebben aan duidelijkheid, gelet op de financiële implicaties.

Antimisbruikbepaling

Belangrijk om te weten is dat de regelgeving rond het verlaagd btw-tarief een antimisbruikbepaling bevat. Die verhindert dat ‘bepaalde belastingplichtigen die hun diensten op een dermate overdreven wijze zouden vooruitfactureren dat ze op een exorbitante wijze de daadwerkelijke verrichte diensten gedurende de

toepassingsperiode zouden overschrijven’. Concreet: dat via voorschotfacturen alle kosten in 2023 zouden leggen om onder de 6% te kunnen vallen.

Die antimisbruikbepaling werkt als volgt: bij omgevingsvergunningen die vanaf 1 juli 2023 worden aangevraagd, is slechts 25% van het totale in de aanvraag opgenomen bedrag onderhevig aan 6%. De overige 75% dus aan 21%. De belastingplichtige heeft wel het recht om een groter deel van de factuur in aanmerking te laten komen voor 6%. Dat kan als hij kan aantonen dat de in 2023 gefactureerde bedragen ook effectief betrekking hebben op in 2023 verrichte prestaties.

Het is voorlopig dus ook nog koffiedik kijken of de vastgoedsector in 2023 rekening zal moeten houden met deze antimisbruikbepaling.

Comments


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page