top of page

Weer een stapje dichter bij geconventioneerd verhuren

De Vlaamse regering zet zich in voor een toename van het aantal kwalitatieve en betaalbare huurwoningen in Vlaanderen door middel van het stelsel van "geconventioneerde verhuur".


Betaalbaar

Geconventioneerde huurwoningen zijn privéwoningen die worden verhuurd tegen een gereduceerde huurprijs. Hoewel het systeem nog niet van kracht is, heeft de Vlaamse regering op 21 april de decretale basis voor de invoering van geconventioneerde verhuur bekrachtigd en is het systeem voor de tweede keer principieel goedgekeurd.

Belangrijk om op te merken is dat er enkele wijzigingen zijn doorgevoerd in het systeem. De algemene principes en nieuwe ontwikkelingen worden uiteengezet in de nieuwsbrief van Wonen in Vlaanderen.


Hoewel de bepalingen uit het decreet definitief zijn, zullen ze pas in werking treden op de datum die wordt bepaald door het ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit is echter nog niet definitief en kan nog worden gewijzigd. Momenteel wordt het ontwerpbesluit ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Naar verwachting zal een definitieve goedkeuring plaatsvinden in juni. Verdere updates zullen worden verstrekt naarmate het proces vordert.


Dit initiatief markeert een belangrijke stap in de inspanningen van de Vlaamse regering om de huisvestingsproblematiek aan te pakken en een meer inclusieve en rechtvaardige huurmarkt te creëren. Het streven naar betaalbare en kwalitatieve huisvesting is essentieel voor het welzijn en de welvaart van alle Vlamingen, en de invoering van geconventioneerde verhuur kan een significante bijdrage leveren aan het realiseren van dit doel. We kijken uit naar verdere ontwikkelingen en blijven u op de hoogte houden van de voortgang van dit belangrijke initiatief.

Comentários


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page