top of page

Asbestattest ook verplicht bij verkoop van onroerend erfgoed

Ook bij de verkoop van een beschermd monument of een ander goed dat als onroerend erfgoed wordt beschouwd, is een asbestattest verplicht. Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft hierover een verduidelijking gepubliceerd op haar website. Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen, gebouwd vóór 2001. Dit geldt ook voor gebouwen die zijn beschermd als monument, gelegen zijn binnen een beschermd stads-of dorpsgezicht of binnen een cultuurhistorisch landschap. Het attest bevat informatie over asbest in het gebouw en geeft weer of het pand asbestveilig is. Het beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de conditie is van het asbest en adviseert over veilig beheer of verwijdering ervan. Als er waardevolle erfgoedelementen betrokken zijn, adviseert het agentschap een erfgoedvriendelijke methode op maat. Om verdachte materialen te kunnen identificeren als asbesthoudend, is soms een monstername nodig voor labo-analyse. De inventarisatie voor een asbestattest is standaard 'niet-destructief'. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd. Wel kunnen lokaal kleine beschadigingen gemaakt worden voor de afname van een monster. Wanneer deze monstername beperkt blijft en de erfgoedwaarde niet wordt aangetast, is hiervoor geen toelating nodig. Bijvoorbeeld een monstername op een weinig zichtbare plaats op een vloertegel, een buis, een lambrisering, afvoergoot, onderdak … Twijfel je of de monstername de erfgoedwaarde aantast, dan kan je contact opnemen met je erfgoedconsulent. Als eigenaar kan je vragen om een aanvullend onderzoek uit te voeren, waarbij destructieve ingrepen nodig zijn. Dit is niet verplicht. Een destructieve asbestinventarisatie kan schade toebrengen aan het beschermde erfgoed. Voor destructieve onderzoeken heb je een toelating nodig van het agentschap. Neem daarom vooraf contact op met het agentschap. Een erfgoedconsulent kan samen met jou bekijken of je het onderzoek op een erfgoedvriendelijke wijze kan uitvoeren.


Bron: CIB

留言


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page