top of page

Hoe wordt het bouwjaar bepaald in functie van het asbestattest?

Bijgewerkt op: 26 apr. 2023

Aangezien de verplichting rond het asbestattest enkel geldt voor gebouwen van voor 2001 is het bouwjaar een cruciaal element. Maar hoe wordt het bouwjaar gedefinieerd? Welke bron moet je raadplegen om het bouwjaar te achterhalen? OVAM heeft hierover de volgende toelichting gepubliceerd: Het bouwjaar zoals opgenomen in de kadastrale legger is het referentiebouwjaar om te evalueren of de constructie een risicobouwjaar heeft en primeert steeds op andere informatiebronnen. In het kadaster wordt het bouwjaar geregistreerd op het moment dat een nieuw gebouw in gebruik wordt genomen. Er zijn naast de kadastrale legger nog 3 categorieën van documenten die kunnen gebruikt worden om het bouwjaar van een toegankelijke constructie te bepalen:

  • documenten na oplevering van de werken

  • documenten tijdens de uitvoering van de werken;

  • documenten voor de uitvoering van de werken.

Indien het referentiebouwjaar niet gekend is op basis van een kadastrale legger, kunnen documenten uit categorie I, II, en III gebruikt worden conform de richtlijnen uitgewerkt in het Inspectieprotocol. Concreet is de kadastrale legger doorgaans doorslaggevend. Reden ook waarom het asbestattest het belang van consultatie van de kadastrale gegevens verhoogt. Bemiddelaars kunnen hiervoor Kadasterfinder gebruiken. Aangezien ook appartementsgebouwen, … over een asbest moeten beschikken voor de gemeenschappelijke delen (vanaf 2025 bij verkoop) neemt ook het belang toe van het feit dat de syndici toegang zouden moeten krijgen tot Kadasterfinder. De CIB Studiedienst onderneemt – in nauwe samenwerking met het BIV en Federia – daarom een nieuwe poging om die toegang mogelijk te maken. Waarover hopelijk binnenkort dus meer nieuws. Wat met casco-verbouwingen? Een laatste aandachtspunt: OVAM heeft ons laten weten heden de kwestie te onderzoeken van casco-verbouwingen. De concrete vraag: wanneer is een verbouwing dermate ingrijpend dat ze het bouwjaar van de gehele constructie wijzigt? Waardoor dan eerder sprake is van een ‘verbouwjaar’ maar dat er wel voor kan zorgen dat er geen asbestattest hoeft te zijn. Van zodra we hierover een definitief standpunt hebben van OVAM wordt dit uiteraard gecommuniceerd.


Bron: CIB

Comments