top of page

EPC gemene delen uitstel op de verplichting

Bijgewerkt op: 20 feb.

Wil je meer weten over het toepassingsgebied van het EPC Gemeenschappelijke Delen (EPC GD) en wanneer het verplicht is? Ontdek alles op onze pagina: Vastgoedselect.be/epc.


Het EPC GD beoordeelt de energiezuinigheid van het gebouw en de gemeenschappelijke technische installaties, zoals verlichting, verwarming en ventilatie. Het biedt aanbevelingen om de energieprestaties te verbeteren.


Sinds 2022 moeten gebouwen met minstens 2 wooneenheden een EPC GD hebben. De verplichting tot aanwezigheid varieert afhankelijk van de grootte van het gebouw:


  • Vanaf 1 januari 2022: gebouwen met 15 of meer eenheden

  • Vanaf 1 januari 2023: gebouwen met 5 tot 14 eenheden

  • Vanaf 1 januari 2024: gebouwen met 2 tot 4 eenheden


Nieuwbouwprojecten hebben een uitstelperiode van tien jaar na het verkrijgen van de bouwvergunning voordat ze aan deze verplichting moeten voldoen. Gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie hebben ondergaan, vallen niet onder deze regeling.


Blijf op de hoogte van alle vereisten en deadlines voor het EPC GD op onze website.


Comments