top of page

Welke gevolgen heeft het gewijzigde AREI voor de bestaande controleattesten?

Bijgewerkt op: 10 mrt.

Stel dat een bestaande elektrische installatie van de gemeenschappelijke delen met uitzondering van de technische lokalen van een residentieel geheel werd goedgekeurd volgens het AREI Boek 1 op 1/1/2022 met een periodiciteit van 25 jaar. Moet de elektrische installatie dan ten laatste tegen 1/1/2047 opnieuw gecontroleerd worden of moet de elektrische installatie vanaf 1 juni dan tegen 1/1/2027 een nieuwe controle ondergaan? We hebben deze vraag aan onze partner ACEG voorgelegd.


Elektriciteit controle

Afwijking voor bestaande elektrische installaties

Het artikel 54 van het koninklijk besluit van 5/3/2023 voorziet in een afwijkingsbepaling die geldt voor de bestaande elektrische installaties van gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel. Het bepaalt dat de datum van het volgende controlebezoek en de inbreuken die werden vastgesteld in het laatste controleverslag dat vóór 1/6/2023 werd opgesteld van toepassing blijven. De oplossing van eventuele inbreuken, die vóór 1/6/2023 bij een controlebezoek werden vastgesteld, en de verificatie van hun verdwijning blijven van toepassing. Deze verificatie heeft als doel om de inbreuken op te heffen op basis van de voorschriften die de inbreuken hebben vastgesteld.

Termijn op verslag blijft van toepassing

Concreet betekent dit dat indien de laatste controle vóór de inwerkingtreding van het nieuwe koninklijk besluit werd uitgevoerd en indien de volgende controle na de inwerkingtreding moet worden uitgevoerd, de termijn die op het verslag werd vermeld van toepassing blijft. Het verslag en de voorwaarden van dit verslag blijven geldig na de inwerkingtreding van het nieuwe koninklijk besluit. In dit voorbeeld betekent dit dat de datum van 1/1/2047 vermeld op het controleverslag als basis dient voor de volgende controle van de elektrische installatie. Als de elektrische installatie ten laatste op 1/1/2047 opnieuw wordt gecontroleerd en die positief is, dan zal op het controleverslag 1/1/2052 als volgende controledatum vermeld worden.

Positief of negatief controlebezoek

Aansluitend geeft ACEG ons ook nog mee dat als de elektrische installatie van gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel bijvoorbeeld op 15/12/2022 niet conform werd verklaard, het volgende controlebezoek tegen uiterlijk 15/12/2023 zal moeten plaatsvinden. In geval van een positief of negatief controlebezoek, zal de nieuwe periodiciteit vanaf dan van toepassing zijn. (Bron: ACEG)

Meer informatie over ACEG: klik hier.

Comments