top of page

Elektrische keuring gemeenschappelijke delen om de 5 jaar vanaf 1 juni 2023

Het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI) ondergaat voortdurend aanpassingen om gelijke tred te houden met technologische vooruitgang en veranderende normen. In het afgelopen jaar zijn er twee significante wijzigingen doorgevoerd, waarvan de meest recente op 5 maart 2023 van kracht werd. Deze wijzigingen hebben betrekking op de regels met betrekking tot laadinstallaties voor elektrische voertuigen en de definitie van huishoudelijke installaties.


Elektriciteit

Eind 2022 werden nieuwe voorschriften geïntroduceerd met betrekking tot laadinstallaties voor elektrische voertuigen, wat een belangrijke stap was in de ondersteuning van duurzame mobiliteit. Dit was een welkome ontwikkeling gezien de groeiende vraag naar elektrische voertuigen en de noodzaak om laadinfrastructuur te verbeteren.


Met het koninklijk besluit van 5 maart 2023 zijn opnieuw wijzigingen aangebracht aan de drie boeken van het AREI, die op 1 juni 2023 in werking zijn getreden. Een van de meest opvallende veranderingen is de herdefinitie van een huishoudelijke installatie. Voorheen werden de elektrische installaties van gemeenschappelijke delen van residentiële gebouwen beschouwd als huishoudelijke installaties. Echter, met de recente wijzigingen worden deze nu beschouwd als niet-huishoudelijke installaties.


Dit heeft mogelijke implicaties voor eigenaars en beheerders van residentiële complexen, aangezien de regelgeving en verantwoordelijkheden met betrekking tot elektrische installaties kunnen veranderen. Het is van vitaal belang voor betrokken partijen om op de hoogte te zijn van deze wijzigingen en zich hieraan aan te passen om te voldoen aan de geldende voorschriften en normen.


Gelukkig zijn een overzicht van de recente wijzigingen en de laatste gecoördineerde versie van de drie boeken van het AREI beschikbaar op de website van de FOD Economie. De groene tekst in deze versie geeft de specifieke wijzigingen weer die zijn doorgevoerd door het koninklijk besluit van 5 maart 2023.


Als je betrokken bent bij elektrische installaties, met name in residentiële gebouwen, is het essentieel om deze wijzigingen te begrijpen en te implementeren om te zorgen voor een veilige en conforme elektrische infrastructuur. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en raadpleeg indien nodig professioneel advies om te voldoen aan de geldende voorschriften en normen binnen jouw sector.Comments


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page