top of page

Nieuwe wetgeving rond schulden van consumenten: wat is de impact op de VME?

Bijgewerkt op: 10 mrt.

Sinds vorige maand is er nieuwe wetgeving van kracht rond schulden van consumenten (boek XIX ‘Schulden van de consument’, op 4 mei gepubliceerd in het BS). De nieuwe regels zullen in werking treden op 1 september. Vanaf 1 december zijn ze ook van toepassing op schulden die voortkomen uit overeenkomsten die al voor de inwerkingtreding gesloten waren, voor zover deze schulden na de inwerkingtreding zijn ontstaan. De nieuwe wet doet het nodige stof opwaaien. Zo heeft een consument bij betalingsachterstand recht op een eerste gratis herinnering, en worden de schadebedingen beperkt. Daarnaast brengt de wet ook een paar aanpassingen aan in de bestaande regels rond de minnelijke invordering van schulden. Wat is nu de impact van de nieuwe wet op de VME?


Schulden

De VME als schuldenaar

De VME gaat uit zichzelf schulden aan bij allerhande partijen. Denk maar aan externe leveranciers en dienstverleners als de professionele syndicus. Een VME die bij externe partijen of bij haar professionele syndicus schulden opbouwt wordt niet door het nieuwe boek XIX beschermd.

Dit boek heeft immers als doel slechts consumenten te beschermen. Een consument is per definitie een natuurlijke persoon, met uitsluiting van iedere rechtspersoon.

De VME als schuldeiser

Ook wanneer een mede-eigenaar zijn provisies niet betaalt en dus schulden heeft bij de VME is het nieuwe boek XIX hier niet op van toepassing. Ook niet indien hij een consument is.

Het toepassingsgebied van de wet betreft immers schulden van de consument bij een onderneming. Hierbij hanteert de wet een enge definitie van onderneming, waarbij het op duurzame wijze nastreven van een economisch doel een cruciale rol speelt. Dit vereist het structureel aanbieden van goederen en diensten op de markt, hetgeen een VME niet kan of mag doen.

Wanneer daarentegen een VME een schuldinvorderaar (bijv. incassobureau of advocaat) zou inschakelen voor de invordering van schulden van een mede-eigenaar die consument is, dan zal deze schuldinvorderaar zich uiteraard wel aan de regels die op van hem van toepassing zijn, moeten houden.

(Bron: Wet houdende invoeging van boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht, op 4 mei gepubliceerd in het Belgisch staatsblad)

92 weergaven

תגובות