top of page

Groene stroom verkopen binnen het appartementsgebouw: dit zijn de voorwaarden

Door de hoge energieprijzen wordt massaal gezocht naar manieren om de energiefactuur te verlagen. Eén van de mogelijkheden is energiedelen. In appartementsgebouwen staat deze nieuwe markt nog in zijn kinderschoenen. Sinds 1 april 2023 kan de VME de groene stroom verkopen aan de bewoners of gebruikers van het appartementsgebouw. Let wel: om energie te verkopen binnen één gebouw moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.


Groene stroom

Het concept van energiedelen in een appartementsgebouw is onlosmakelijk verbonden met het plaatsen van zonnepanelen. Als binnen een VME beslist is om zonnepanelen te plaatsen zijn er verschillende opties met het stroomoverschot:

  1. Injecteren op het net. De VME ontvangt daarvoor dan een vergoeding

  2. Energiedelen of verkopen in een gebouw:

  • Delen in een appartementsgebouw - de opgewekte stroom kosteloos volgens een bepaalde verdeelsleutel onder elkaar delen.

  • Verkopen in een appartementsgebouw - de VME kan de groene stroom verkopen aan de bewoners of gebruikers van het appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw.

Energie binnen één gebouw verkopen

Het artikel 7.2.3 van het energiedecreet bepaalt dat een VME de groene stroom die wordt geproduceerd in of op het gebouw of de aanhorigheden, kan verkopen aan de afnemers in dat gebouw, in het bijzonder ook aan huurders, en dus niet-investeerders. Die verkoop van stroom binnen een appartementsgebouw is toegelaten zonder dat de verkoper wordt beschouwd als stroomleverancier.


Voorwaarden

Om energie te verkopen binnen één gebouw moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Elke deelnemer beschikt over een communicerende digitale meter

  • Elke deelnemer heeft een individuele aansluiting op het Fluvius-net met een individuele meter

  • Elke deelnemer heeft een contract voor elektriciteit bij een commerciële energieleverancier.

  • Voor elke deelnemer met een digitale meter is meetregime 3 geactiveerd bij de energieleverancier. Door meetregime 3 te activeren, geef je de toestemming om de kwartierwaarden van je digitale meter uit te lezen voor gebruik in marktprocessen.

  • Bij energieverkopen in één gebouw zijn er minstens twee deelnemers: minstens één energiedeler en minstens één energieontvanger.

Art. 7.2.3 Energiedecreet, dat de verkoop van in of op appartementsgebouwen of multifunctionele gebouwen opgewekte groene stroom regelt, werd pas later ingevoegd in het Energiedecreet, nl. bij decreet van 23 december 2022. Dit is op 1 april 2023 in werking getreden.


Meer weten?

Bekijk hier het bijgewerkte protocol energiedelen, persoon-aan-persoonverkoop en verkoop in gebouwen.

Ontdek ook deze handige links:

Comments


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page