top of page

Voor grootverbruikers zal vanaf 2025 zonnepanelen verplicht worden

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir introduceert een nieuw hoofdstuk in het Vlaams Energie- en Klimaatbeleid. Met succes, want ze kreeg de definitieve goedkeuring van de Vlaamse Regering. Zo zijn zonnepanelen vanaf 30 juni 2025 verplicht op gebouwen die meer dan 1000 megawattuur per jaar afnemen. Voor Overheidsgebouwen bedraagt de limiet 250 megawattuur per jaar.


Vlaanderen gaat weg van fossiele brandstoffen en vergroot het aandeel hernieuwbare energiebronnen. In Vlaanderen is er nog veel potentieel aan zonne-energieproductie dat kan worden gerealiseerd op grote dakoppervlakten die momenteel onbenut blijven. De Vlaamse regering koos ervoor om na jarenlange financiële aanmoediging, de achterblijvende eigenaars van gebouwen met een grote elektriciteitsafname te verplichten om zonnepanelen te plaatsen.


Tegen 30 juni 2025 moeten afnamepunten met een elektriciteitsafname van meer dan 1000 megawattuur (1000 MWh) per jaar, een deel van hun elektriciteit opwekken met zonnepanelen. Het is mogelijk dat er meerdere gebouwen aangesloten zijn op een afnamepunt. 1000 megawattuur per jaar komt overeen met het verbruik van ruim 250 gezinnen.


“We moeten versneld van de fossiele brandstoffen van autoritaire staten af. De energiecrisis en de oorlog in Oekraïne was de zoveelste wake-up call. Ondanks die malaise hebben bijna 100.000 gezinnen het voorbije jaar zonnepanelen gelegd en ook voor bedrijven blijven zonnepanelen rendabel. Als 10% van het dakoppervlak van de grote elektriciteitsverbruikers met zonnepanelen bedekt wordt, kan de opgewekte stroom meteen ter plaatse verbruikt worden en daalt de energiefactuur.


70% van de ruim 2500 grootverbruikers in Vlaanderen kreeg afgelopen jaar een dure energiefactuur voorgeschoteld, maar hebben de overstap naar zonnepanelen nog niet gemaakt. Daarom verplichten we de grootgebruikers om al vanaf 2025 zonnepanelen te installeren op hun daken. Een verplichting die hun portemonnee ongetwijfeld ten goede zal komen”, besluit minister Demir.


Wat verandert er exact?


Op gebouwen gelegen in Vlaanderen die verbonden zijn met een EAN-afnamepunt waar in 2021 of later de jaarlijkse elektriciteitsafname de drempelwaarde overschrijdt, moet tegen 30 juni 2025 een basis-zonnepaneleninstallatie van minstens 10% van de totale horizontale dakoppervlakte geplaatst zijn. De eigenaar van het gebouw moet de basisinstallatie ook gradueel uitbreiden: in 2030 moet minstens 15% en in 2035 minstens 20% van het dak van zonnepanelen voorzien zijn.


Het zijn de eigenaars, erfpachters en opstalhouders van de gebouwen met deze afnamepunten die onderworpen worden aan de verplichting. Hoe groter het dak, hoe meer zonnepanelen ze moeten installeren.


Strenger voor overheden


Omdat overheden een voorbeeldrol opnemen, moeten de gebouwen in hun eigendom al bij een elektriciteitsafname van meer dan 250 megawattuur/jaar zonnepanelen hebben. Vanaf 2030 wordt de verplichting verruimd naar gebouwen met een jaarafname van meer dan 100 MWh .


Alternatieven mogelijk


De zonnepanelen hoeven niet enkel op het dak geplaatst te worden, maar kunnen ook op marginale gronden[1], carports, fietsenstallingen geplaatst worden of men kan kiezen voor drijvende zonnepanelen op het water. De eigenaar kan er onder bepaalde voorwaarden ook voor kiezen om de zonnepanelen op een andere eigendom te plaatsen, om een windturbine of een warmte-krachtinstallatie (WKK) op biomassa of biogas te plaatsen, of om te participeren in een nieuwe groenestroominstallatie.


[1] Bermen of gesloten stortplaatsen die niet nabestemd zijn als landbouwgebied of natuurgebied.


Bron: CIB

ความคิดเห็น


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page