top of page

Wat als de koper niet aan de renovatieplicht kan voldoen zonder werken aan de gemene delen?

Bijgewerkt op: 10 mrt.

Zopas verscheen een interessante parlementaire vraag over de toepassing van de renovatieplicht bij verkoop in appartementsgebouwen. Vooruit-parlementslid Maxim Veys wilde weten wat er gebeurt als de koper niet aan de renovatieplicht kan voldoen zonder werken aan de gemene delen.


Renoveren

'Wettelijk verplichte werken' kunnen met gewone meerderheid gestemd worden


In haar antwoord bevestigde minister Demir dat de renovatieplicht ‘doorwerkt’. Net daarom beschouwt zij de werken die nodig zijn als ‘wettelijk verplichte werken’, waardoor ze met een gewone meerderheid gestemd kunnen worden. Als de algemene vergadering de wettelijke verplichting miskent, kan de koper volgens de minister die beslissing aanvechten bij de vrederechter.


Masterrenovatieplan


De minister verwijst in haar antwoord ook naar nieuwe steunmaatregelen voor appartementsgebouwen, zoals de financiële tussenkomst in de opmaak van een masterrenovatieplan.

CIB heeft bij VEKA opgemerkt dat de aanvraag hiervoor nog vereenvoudigd moet worden. Het huidige systeem zegt dat de syndicus in het aanvraagdossier ook de EPC’s voor de individuele appartementen moet opnemen. Die heeft de syndicus echter helemaal niet.

Comments