top of page

Wie thuis een laadpaal installeert, kan tot en met 31 augustus 2024 een belastingvermindering geniet


Wie thuis een laadpaal installeert, kan daarvoor tot en met 31 augustus 2024 een belastingvermindering genieten. De belastingvermindering varieert van 45% naar 15% van de uitgaven (tot een maximum van €1.500), afhankelijk van het jaar van betaling van de uitgaven. Kan die belastingvermindering ook worden ingeroepen als de VME collectief laadpalen plaatst? Het antwoord op die vraag vinden we terug in een circulaire die de FOD Financiën eind vorig jaar publiceerde.

Laadpaal

In dit artikel focussen we op de situatie in mede-eigendom. Ook daarbij is echter belangrijk om in het achterhoofd te houden dat er wel wat voorwaarden verbonden zijn aan de belastingvermindering. Zo moet de laadpaal in of in de onmiddellijke nabijheid liggen van de woning waar de belastingplichtige zijn woonplaats heeft gevestigd op 1 januari van het aanslagjaar. Het moet gaan om een ‘intelligent’ laadstation op groene stroom, dat is goedgekeurd door een erkend keuringsorganisme. In de circulaire kan je een volledige toelichting terugvinden over alle voorwaarden. Je kan de tekst onderaan dit artikel downloaden. Ook investeringen door een VME komen in aanmerking. Dat is het belangrijke positieve nieuws. Wie als mede-eigenaar bijdraagt tot de collectieve investering in laadpalen geniet de belastingvermindering, op voorwaarde dat deze persoon ook gebruik zal maken van de faciliteiten. Met andere woorden: als de mede-eigenaar in het gebouw woont. Een mede-eigenaar die verhuurt, kan de uitgaven dus niet inbrengen in zijn belastingaangifte. Dit alles wordt in de circulaire verder geïllustreerd aan de hand van een rekenvoorbeeld: Tijdens de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars (VME) wordt besloten om in 2022 in het gemeenschappelijk gedeelte van het appartementsgebouw 2 laadstations te plaatsen. De laadstations zullen toegankelijk zijn voor de eigenaars of de huurders van de betrokken appartementen. De verdeelsleutel in de VME voor dergelijke uitgaven wordt per eigendomsaandeel vastgesteld:

Tabel bestemming - eigendomsaandeel
Voor de plaatsing van de 2 laadstations betaalt de VME in 2022:
  • voor de aankoop en plaatsing: 4.500 euro

  • voor de keuring: 350 euro.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor het aanslagjaar 2023? Eigenaar 1
Tabel-Betaald bedrag
Eigenaar 2 en eigenaar 3 kunnen geen aanspraak maken op de belastingvermindering. Hoe zit het met de huurders? De FOD Financiën houdt zelfs rekening met het scenario waarbij een huurder meebetaalt in de collectieve plaatsing van laadpalen, zoals blijkt uit het onderstaande rekenvoorbeeld: In een appartementsgebouw zijn er 3 appartementen. Elk appartement heeft een autostaanplaats in de garage. Tijdens de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars (VME) wordt besloten om met het oog op de aankoop en installatie van laadstations door de bewoners in 2022 het volgende te laten doen: de installatie van een nieuwe gemeenschappelijke elektriciteitsmeter op groene stroom

  • de installatie van een nieuwe gemeenschappelijke elektriciteitsmeter op groene stroom

  • de installatie van een gemeenschappelijke elektrisch netwerk met gemeenschappelijke keuring waarop privatieve laadpalen kunnen worden geplaatst.


De verdeelsleutel in de VME voor die uitgaven wordt als volgt vastgesteld:
Tabel Bestemming
Voor voormelde installatiekosten betaalt de VME in 2022 3.000 euro. De uitgaven voldoen aan de voorwaarden van de belastingvermindering. In 2022 laten eigenaar 1, eigenaar 2 en de huurder een laadstation installeren bij hun autostaanplaats. Zij doen in 2022 de volgende uitgaven die voldoen aan de voorwaarden van de belastingvermindering:
Tabel uitgave

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor het aanslagjaar 2023? Eigenaar 1

Tabel bedragen
Eigenaar 2 Idem als eigenaar 1. Eigenaar 3 Hij kan geen aanspraak maken op de belastingvermindering, gezien hij niet heeft geïnvesteerd in de aankoop van een laadstation. Huurder
Tabel huurder
Quid privatieve plaatsing? In dat scenario speelt de belastingvermindering ook, conform onderstaande rekenvoorbeeld: Mijn echtgenoot en ik wonen in een appartement met bijbehorende parkeerplaats. De parkeerplaats is privatief. Na de nodige toestemmingen van de andere mede-eigenaars voor werken aan de gemeenschappelijke muur en ook in de gemeenschappelijke ruimte waar de individuele elektriciteitstellers zijn aangebracht, laten wij in 2021 aan onze parkeerplaats een laadstation voor elektrische wagens plaatsen. De gedane uitgaven zijn volledig privatief. Wij betalen in 2021 (vanaf 01.09.2021) de volgende uitgaven die voldoen aan de voorwaarden van de belastingvermindering:
  • aankoop en plaatsing: 1.200 euro

  • keuring: 250 euro.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor het aanslagjaar 2022?
Tabel bedrag belastingen

De belastingvermindering (652,5 euro) wordt evenredig omgedeeld in functie van het overeenkomstig artikel 130, WIB 92, belaste inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de som van de overeenkomstig artikel 130, WIB 92, belaste inkomens van de beide echtgenoten.


2021 12 22 Circulaire belastingvermindering laadpalen (1)
.pdf
Download PDF • 386KB

Bron: CIB

Comments


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page