top of page

Uitzondering renovatieplicht bij klassieke mede-eigendom

In het Vlaams Parlement ligt een ontwerpdecreet voor dat talrijke ingrijpende aanpassingen doorvoert op het vlak van energie. Het ontwerpdecreet voert een uitzondering in op de renovatieplicht residentieel voor de overdracht van een deel van een gebouw tussen personen die reeds eigenaar zijn van het gebouw en waarbij minstens één ervan de hoofdverblijfplaats heeft in het gebouw en die na de verkoop daar ook behoudt.


Geen appartementsmede-eigendom


Het is belangrijk goed te begrijpen waar deze uitzondering concreet op betrekking heeft. Het gaat niet over een situatie van appartementsmede-eigendom (gedwongen mede-eigendom) maar wel over het scenario waarbij het eigendomsrecht over een goed verdeeld is. Zoals in het bijzonder het geval zal zijn in geval van het lot van de gezinswoning bij echtscheiding. Vaak zal die gezinswoning worden overgenomen door één van de echtgenoten en zal die de andere echtgenoot uitkopen.


Voor dergelijke gevallen wordt nu dus een uitzondering ingeschreven voor de renovatieplicht.


Voorbeeldscenario's


In het ontwerpdecreet worden een aantal voorbeelden gegeven:


  • Het scenario waarbij een vruchtgebruiker ook de blote eigendom verwerft

  • Een koppel dat uit de echt scheidt en de eigendom van de gemeenschappelijke gezinswoning in het kader van de echtscheiding regelt

  • Een getrouwd koppel dat uit elkaar gaat, maar meerdere onroerende eigendommen heeft (een gezinswoning en een tweede verblijf). Voorafgaand aan het uitspreken van de echtscheiding verhuist een partner naar het tweede verblijf en vestigt er zijn hoofdverblijfplaats, terwijl de hoofdverblijfplaats van de andere partner niet wijzigt. In het kader van het afwikkelen van de echtscheiding wordt de ene woning toegewezen aan de ene partner, en de andere woning aan de andere partner

  • Een koppel dat wettelijk samenwoont, dat eigenaar is van een woning/appartement en dat uit elkaar gaat waarbij de ene (ex-)partner de andere uitkoopt

  • Een koppel dat feitelijk samenwoont, dat eigenaar is van een woning/appartement en dat uit elkaar gaat waarbij de ene (ex-)partner de andere uitkoopt

  • Een ander geval waaraan wordt gedacht is het geval van een ongehuwde ‘jonkman’ of ‘jonkvrouw’ die nog samenwoont met zijn/haar moeder of vader die eigenaar van de woning is waar die zoon/dochter ook diens hoofdverblijfplaats heeft en de ouder in kwestie sterft, waardoor hij of zij mede-eigenaar wordt. Hij of zij blijft in de woning wonen en koopt het (geërfde) aandeel van een broer of zus uit.


Vanaf wanneer?


Deze uitzondering wordt van kracht op 1 januari 2023, zijnde dezelfde datum als de inwerkingtreding van de renovatieplicht residentieel.


Bron: CIB

Comments


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page