top of page

Epc-informatieplicht ook van toepassing bij ruil

In het Vlaams Parlement ligt een ontwerpdecreet voor dat talrijke ingrijpende aanpassingen doorvoert op het vlak van energie. Het ontwerpdecreet breidt onder meer het toepassingsgebied van de EPC-informatieplicht verder uit. Concreet zal er voortaan ook een EPC vereist zijn bij een onroerende schenking en indien het eigendomsrecht van een gebouw via ruil wordt overgedragen.


De verplichting om bij overdracht een EPC te overhandigen aan de verwerver wordt via deze wijziging uitgebreid naar ‘elke notariële overdracht in volle eigendom van een gebouw’.


Het toepassingsgebied wordt zo ook gelijkgesteld aan die van de renovatieplicht.


Vanaf wanneer?


Deze wijziging wordt van kracht op 1 januari 2023.


Bron: cib

0 weergaven
bottom of page