top of page

Vlaamse regering keurt tal van wijzigingen goed op vlak van energie

Bijgewerkt op: 10 mrt.

De Vlaamse regering heeft onlangs het Energiebesluit IX definitief goedgekeurd, wat een breed scala aan bepalingen omvat met betrekking tot het energiebeleid. Deze beslissing heeft aanzienlijke implicaties voor vastgoedmakelaars, syndici en rentmeesters. Enkele van de belangrijkste wijzigingen zijn onder meer:


  • Aanpassingen aan de MijnVerbouwLening voor appartementsgebouwen.

  • De verplichting van een EPC bij verhuur zonder publiciteit.

  • Oprichting van een centrale databank voor keuringsattesten van CV-installaties.

  • Introductie van een labelverplichting voor niet-residentiële gebouwen.


Energie

Dit besluit treedt grotendeels in werking op de tiende dag na publicatie in het Staatsblad. Voor meer informatie, updates en prijzen verwijzen wij u graag naar onze pagina: Vastgoedselect.be/EPC.


Belangrijke wijzigingen:


MijnVerbouwLening voor appartementsgebouwen: Het besluit vergemakkelijkt verbouwleningen voor werken aan gemeenschappelijke delen, waardoor eigenaars hun aandeel in deze werken kunnen financieren. Dit geldt voor eigenaar-bewoners die aan de inkomensgrenzen voldoen en eigenaars die verhuren via een SVK of volgens geconventioneerd verhuren. Het totale bedrag dat een eigenaar kan lenen blijft beperkt tot €60.000.


Open data EPC-gegevens:

Het besluit regelt de actieve openbaarmaking van EPC-gegevens, waarbij VEKA een aantal EPC-gegevens via open data beschikbaar zal stellen vanaf 1 oktober 2023.


MijnVerbouwBegeleiding:

Naast de integratie van premies en renovatiepremies in de MijnVerbouwPremie, wordt nu ook het begeleidingsaanbod bij renovaties geïntegreerd. Dit omvat eerstelijnsadvies bij energiehuizen en nieuwe doelgroepgerichte begeleidingen voor basisrenovaties en totaalrenovaties van woningen.


Centrale databank van keuringsattesten:

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle keuringen van stooktoestellen worden geregistreerd in een centrale databank, waardoor technici vanaf 1 september 2023 met deze gegevens aan de slag kunnen.


EPC bij verhuur zonder publiciteit en bij vestiging van recht van opstal en erfpacht:

De EPC-verplichting wordt uitgebreid naar verhuur zonder publiciteit en bij het vestigen van een recht van erfpacht of opstal, waarbij alleen EPC's vanaf 2019 geldig zijn.


Renovatieverplichting NR en EPC NR:

Uitzonderingen op de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen worden beperkt, en bij aankoop van een pand dat al voldoet aan renovatievereisten, vervalt de verplichting om vijf jaar later een nieuw EPC te laten opmaken.


Labelverplichting voor niet-residentiële gebouwen:

Alle grote niet-residentiële gebouwen moeten tegen 2026 over een EPC NR beschikken, terwijl kleine gebouwen tegen 2030/2035/2040 aan bepaalde labelvereisten moeten voldoen.


Inperking uitzonderingen renovatieplicht voor erfgoed:

Vrijstellingen voor renovatieverplichtingen worden beperkt tot vastgesteld bouwkundig erfgoed.


Deze wijzigingen zijn slechts een greep uit de vele veranderingen die worden doorgevoerd. We raden u aan onze pagina Vastgoedselect.be/EPC te bezoeken voor meer informatie, updates en prijzen over deze ontwikkelingen.